Kościół Dobra

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Dobra jest miejscowością położoną nad Sanem, na zachodnim obrzeżu Gór Sanocko – Turzańskich. Otaczają jq od wschodu Dobra Góra (400 m n.p.m.J. Magura (506 m n.p.m.) i Na Wysokim (586 m n.p.m.). Od południa góra Kapor (463 m n.p.m.) i wzgórze Zarzeczki (469 m n.p.m.). W czasach książąt ruskich istniała na jej obszarze osada puszczańska. 28 czerwca 1402 r. król Władysław Jagiełło podarował braciom stryjecznym: Jurowi, Zanowi, Dymitrowi i służkom królewskim z Ulucza ziemię zwaną „Dobre Pole”. Dobrą lokowano na prawie ruskim. W 1565 r. | założyciele Dobrej otrzymali tytuły szlacheckie a wieś podzielono na Dobrą Szlachecką i Dobrą Rustykalną.

W XVII wieku wieś należała do Dobrzańskich herbu Sas. W 1772 r. nabył ją Piotr Starzyński a w 1828 r. Kalikst Dobrzański i Teodor Tergonde. WII poł. XIX w. właścicielami byli Ernestyna Hryniowska. Leib Langsam J i Maria Cleszanowska. W 1890 r. nadal należała do Marii Cieszanowskiej I oraz Stanisława i Stefana Raczyńskich, a także do spadkobierców Izabeli j Dobrzańskiej. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało tutaj ok. 1 2000 osób (450 rodzin ukraińskich, 40 polskich, 11 żydowskich). Po 1945 r. i w wyniku wysiedleń pozostało 10 rodzin, których liczba wzrosła później do ok. 80.

W 1433 r. wspomina się o parafii prawosławnej a w 1507 r. odnotowuje’ się już jej istnienie. Obecna cerkiew pw. św. Mikołaja (1879 r.) od 1946 r. służyła jako kościół rzymskokatolicki. Dzwonnicą była XVII-wieczna i cerkiew wieżowa (bramna) z dzwonami z 1625 r. i 1924 r. oraz kaplicą na i piętrze. Dzisiaj jest to filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Niedaleko znajduje się murowana plebania greckokatolicka z XIX w. M z wysokim dachem czterospadowym. Teraz stoi opuszczona. W Dobrej znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – dawna cerkiew oraz murowane kapliczki z XIX w. Jedna W z nich, kapliczka nagrobna Krajnika, jest usytuowana na starym cmentarzu. Przez Dobrą prowadzi niebieski „Szlak Ikon”. Wokół wsi można zobaczyć betonowe schrony bojowe na Linii Mołotowa zbudowane w latach 1940 -1941.

dobra

dobra1 dobra2 dobra3 dobra4