Kościół Łodzina

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy.
Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP

Łodzina jest wsią malowniczo położoną na widokowym wzgórzu w zakolu Sanu, naprzeciw Dobrej i Ulucza.

Pierwsza pisemna wzmianka o Łodzinie pochodzi z 1442 r. Była wsią królewską starostwa sanockiego aż do 1772 r. Wchodziła wówczas w skład tzw. „Klucza Mrzygłodzkiego”. Końcem XVIII wieku wieś przeszła w prywatne ręce. W 1552 r. istniała tu już I wg tradycji parafia prawosławna. W 1664 r. postawiono nową cerkiew w miejscu starej spalonej przez Tatarów. Po wojnie wysiedlono ukraińską ludność Łodziny. Rozebrano też zabytkowy dwór alkierzowy z XVIII w.. Pozostały po nim jedynie słupy kamienne ze starej bramy i resztki parku krajobrazowego. Wioska | opustoszała po deportacjach z lat 1945 -1947 a ponownie zaludniona w latach 50., posiada nową społeczność lokalną. W niej znajduje się cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1743 r. Obecnie kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Mrzygłodzie. Świątynię remontowano w 1875 r. oraz w 1900 r. i 1977 r.. Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana gontem, na podmurówce z dzikiego kamienia. W okresie 1947 – 1965 kościół był filią parafii Mrzygłód. Wewnątrz ikonostas prawdopodobnie z 1875 r. Przed cerkwią piękny, stary dąb, o którym mieszkańcy mówią, że jest zaledwie osiem lat młodszy od niej.

W hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II oraz na pamiątkę nawiedzenia świątyni przez krzyż i relikwie w 2012 r. wierni z Łodziny ufundowali popiersie papieża i tablicę pamiątkową. Natomiast jako dziękczynienie za Jego kanonizację w 2014 r. – tablice z fragmentami wypowiedzi papieża.

lodzina

lodzina1 lodzina2 lodzina3 lodzina4