Dotacje na remont drogi i osuwiska

Duża dotacja z Budżetu państwa na remont drogi Międzybrodzie – Dębna oraz na opracowanie dokumentacji osuwiska na „Dębniańskiej Skale”. Przedstawiamy artykuł prasowy mieszkańcom Dębnej. Remont tego odcinka drogi oraz początek prac odnoszących się do osuwiska „na skale” są to prace bardzo potrzebne.

news

 

Artykuł z „Tygodnika Sanockiego”, luty 2015.

Pa-Rysz