Jak powstawał kościół w Dębnej

kosciol

Kalendarium:

 • Październik 1983 – zebranie wiejskie, przy zaproszonym na nie proboszczu parafii księdza J. Kościelnego pada propozycja budowy kościoła. Ksiądz zatroskany myślą, jak taka mała wioska podoła wezwaniu, ale następuje wybór komitetu budowy kościoła w osobach:
  przewodniczący Tadeusz Bartkowski,
  zastępca Tadeusz Pogorzelec
  skarbnik Danuta Biega
  skarbnik Jan Kozłowski
  skarbnik Tadeusz Kilar
  członek komitetu Stefania Kopiec
  członek komitetu Edward Paszkiewicz
 • Okres zimowy i wczesna wiosna 1984 – ścinka drzew sosny w lesie wioskowym, cięcie desek gaszenie wapna w dołach, uporządkowanie szopy na placu, w której umieszczone były maszyny rolnicze
 • 20.05.1984 – poświęcenie placu pod budowę. Z proboszczem przybył inżynier Grzybowski z Leska z planem kościoła. Od momentu poświęcenia placu, msze święte (2 razy w miesiącu) odbywały się we wspomnianej szopie.
 • Czerwie 1984 – prace ziemne przy fundamentach przez miesiąc czasu. W okresie letnim wylewano fundamenty, w sierpniu płytę.
 • Grudzień 1984 – pasterka w szopie na placu budowy, przez okres zimowy zbierano pieniądze na budowę. Każde gospodarstwo miało osobne rubryki w kajecie, swojego kasjera i ile kto miał, sukcesywnie wpłacał. Wyznaczeni mieszkańcy jeździli go cegielni (Zahutyń), gdzie produkowano cegły.
 • Wielkanoc 1985 – proboszcz Kościelny zaproponował wezwanie kościoła i tak w niedzielę po Wielkanocy w Dzień Miłosierdzia Bożego odbył się pierwszy odpust odprawiony na płycie kościoła.
 • Maj 1985 – początek prac murarskich. Pracowało czterech murarzy, każdy dzień stawiało się do pomocy czterech mężczyzn. Panie gotowały i dowoziły posiłki na plac budowy – po dwa domy razem – śniadanie i obiad.
 • 5.06.1985 – Msza Święta celebrowana przez biskupa Błaszkiewicza, na schodach budowanego kościoła.
 • 14.07.1985 – Msza Święta z wmurowaniem kamienia węgielnego przez biskupa Moskwę. Budowa murów była ku końcowi.
 • 14.09.1985 – wykonanie płyty nad sklepieniem kościoła. Praca była szalona – od świtu do nocy około 70 mężczyzn pracowało przy płycie. Koniec prac przy budowie, ponieważ brakło pieniędzy. Od budowy pierwszej płyty msze święte odbywały się w podpiwniczeniu kościoła.
 • Zima 1985/86 – silnie i mozolnie zbierano pieniądze. Tadeusz Bartkowski i Stefania Kopiec pojechali do biskupa w Przemyślu w celu pomocy finansowej – biskup przychylił się do prośby.
 • Kwiecień 1986 – początek budowy dachu. W lipcu dokończono, kryjąc kościół blacho dachówką.
 • Wrzesień – listopad 1986 – tynkowanie zachrystii, w jej pomieszczeniu odbywały się nauki religii dzieci ze szkoły.
 • Maj 1987 – zakup okien, wykonanie drzwi wejściowych, tynkowanie wnętrza kościoła.
 • Czerwiec 1987 – pierwsza msza święta w górnej części kościoła, pożegnanie księdza Kościelnego, proboszczem został ksiądz Kijowski.
 • 1.09.1987 – przywieziono obraz Miłosierdzia Bożego. Ofiarodawcą było państwo Teresa i Tadeusz Radochowscy z Przemyśla.
 • Październik 1987 – wykonanie nagłośnienia w kościele, dowóz starszych ławek z kościoła w Nowotańcu.
 • Styczeń 1988 – wykonano drewniany ołtarz, położono parkiet, zamontowano boazerię w części ołtarzowej – wykonawcą był Edward Paszkiewicz.
 • Kwiecień 1988 – wykonano powierzchnię lastrykową posadzki.
 • Lipiec 1988 – wykonanie rzeźby Chrystusa i jej montaż w ołtarzu.
 • 7.08.1988 – poświęcenie kościoła – poświęcenia dokonał ks. abp. Ignacy Tokarczuk.
 • Czerwiec 1990 – poświęcenie miejsca na cmentarz.
 • Czerwiec 1991 – Rozpoczęcie tynkowania kościoła z zewnątrz.

Kalendarz prac nie oddaje jednak ogromnego zapału, poświecenia i ofiarności mieszkańców przy budowie kościoła.

 

Obecnie trwają pracę w podpiwniczeniu kościoła, dotyczące adaptacji i przerobienia go jako kaplicy przedpogrzebowej.

Zdjęcia z 2003 roku – peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnej.

Praca opracowana według zapisów Danuty Biegi.
Zdjęcia pochodzą z albumu Danuty Biegi oraz Bartka Paszkiewicza.

Wygląd niedawno oddanej kaplicy przedpogrzebowej wraz z podwójnym sarkofagiem.

Nowy ołtarz w kościele w Dębnej

30 lat po wybudowaniu kościoła społeczność Dębnej zdecydowała się na unowocześnienie jego wnętrza. Zdjęcia przedstawiają wygląd wnęki ołtarzowej po modernizacji. Wykonano pierwszy etap unowocześnienia ołtarza, następne dwa etapy to zmiany na ścianie czołowej nawy, wymiana ołtarza posoborowego i ambony, co przedstawiamy na wizualizacji projektu.

Ostateczny wygląd modernizacji kościoła.

zdjęcia: Pa-Rysz


Drugi etap modernizacji części ołtarzowej kościoła w Dębnej

Według wcześniejszego kosztorysu i planu budowy, wykonano podstawę schodów ołtarzowych, montaż nowych witraży w części ołtarzowej . Prace dotyczyły także czołowej ściany nawy tj. wykonania półek i mocowań obrazu św. Faustyny oraz figury Matki Bożej, a także malowanie tych powierzchni.

 


Dodatkowo prezentujemy zdjęcia pieszej pielgrzymki z kościoła parafialnego w Mrzygłodzie do kościoła parafialnego w Trepczy. Trasa ok. 10 km., przebiegała przez Dębną (także kościół), leśną drogą do Międzybrodzia i dalej szosą do Trepczy. Znając i podziwiając inwencję i zapał proboszczów obu parafii – pielgrzymka i jej przyjęcie przebiegały w fantastycznej atmosferze.

Dziękuję Pawłowi, sołtysowi Dębnej za udostępnienie zdjęć w obu tematach newsa.


Podczas wizytacji w kościele na Dębnej, ks. biskup uczestniczył w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo miało charakter bardzo podniosły i uroczysty. W czasie nabożeństwa bp. wygłosił kazanie pasyjne i poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej, które ozdabiają kościół. Stacje zostały ufundowane przez mieszkańców lub osoby związane z Dębną.

W luźnej rozmowie, po nabożeństwie, ks. biskup wyraził ogromne zadowolenie z ofiarności mieszkańców.

Przedstawiamy zdjęcia z tej uroczystości, oraz zdjęcia ołtarza głównego i ambonki – to ostatni etap modernizacji ołtarza.

Pa-Rysz