Osoby pełniące funkcje publiczne

Osoby pełniące funkcje publiczne, wykonujące różne zawody, sanockich mieszczan o nazwiskach wstępujących w Dębnej – dotyczy XVII i XVIII wieku.

Burmistrzowie:
1. Jan Paszkiewicz – 1693,1697,1698,1701
2. Michał Paszkiewcz – 1762
3. Jerzy Dobrzański- 1779

Podwójci (zastępca Burmistrza):
1. Michał Paszkiewicz -1783

Rajcy (radni) miejscy.
1. Jan Paszkiewicz 1693-1703
2. Michał Paszkiewicz 1762
3. Jan Dobrzański – 1773, 1779
4. Jerzy Paszkiewicz – przed 1784

Ławnicy :
1. Jerzy Dobrzański – 1782

Kuśnierze- starszy cechu :
1. Teodor Paszkiewicz – 1685
2. Andrzej Dobrzański – 1691
3. Andrzej Dobrzański zwany Płowieckim – 1700
4. Michał Paszkiewicz – 1719 oraz 1750

Safianicy (wyprawianie skór ) – starszy cechu
1. Jan Paszkiewicz – 1688
2. Roman Paszkiewicz – 1689

Rzeźnicy- cechmistrz
1. Michał Dobrzański – 1777, 1787

Handel Trzodą
1. Michał Paszkiewicz , zwany Krysą w 1777 roku wyruszył w cechach handlowych do miast węgierskich.

Poczta
Lata 50- te XVIII wieku – magister poczty „prześwietnej ziemi Sanockiej”- Antoni Paszkiewicz- funkcja ta związana jest z szlachectwem- prawdopodobnie była to jego drga do awansu społecznego.

Kuśnierze :
1. Jan Dobrzański – 1687
2. Mikołaj Dobrzański- 1700
3. Maciej Dobrzański – 1701
4. Michał Paszkiewicz – 1724
5. Piotr Dobrzański – 1751
6. Jerzy Dobrzański – 1759
7. Jerzy Dorzanski – 1771

Szewcy :
1. Jan Paszkiewicz – 1688
2. Roman Paszkiewicz – 1689
3. Michał Paszkiewicz – 1728

Kowale :
1. Jan Dobrzański – 1725

Krawcy :
1. Łuczka – 1635

Nazwiska wypisane z większych list różnych profesji.
Powtarzające się nazwiska i imiona są dlatego , że poszczególni ludzie byli rzemieślnikami , pełniącymi funkcje cechmistrza swojego zawodu , czy funkcje nazwijmy je – miejskie. Na pewno wtedy te dwa rody mieszczan , były bardzo wpływowe w Sanoku. Nadchodził czas smutny , wręcz tragiczny. Polska traciła niepodległość. Burmistrz Jerzy Dobrzański , czy jego zastępca Michał Paszkiewicz , pełnili już funkcje w czasie zaborów ( 1772) – monarchii absolutnej , jaka wtedy była w Cesarstwie Austriackim. Na 146 lat nastała noc niewoli rozjaśniona co nieco , utworzeniem autonomii Galicjii w 1867 roku.

Opracowano na podstawie monografii „ Sanok”
p. nadzorem prof. F. Kiryka

Pa-Rysz