Kościół Tyrawa Solna

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Św. Jana Chrzciciela.
Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Św. Piotra i Pawła

Tyrawa Solna jest miejscowością położoną na prawym brzegu Sanu naprzeciwko Mrzygłodu w Górach Słonnych, w dolinie rzeczki Tyrawki. Książę Władysław Opolczyk nabył wieś od rodziny Pileckich w zamian za Kańczugę i Tyczyn. Na początku XV w. Tyrawa Solna wraz z Mrzygłodem tworzyła Jedna miejscowość. W obu obowiązywało prawo ruskie. Nazwa Tyrowa Solna pojawiła się po raz pierwszy w 1435 r. Wtedy, po wielkiej powodzi na Sanie, zastała oddzielona od Mrzygłodu. W 1425 r. król Władysław Jagiełło nakazał Matiaszowi ze Zboisk osadzenie wsi na prawie niemieckim. Tyrawa Solna znalazła się w składzie wsi królewskich i należała do zamku sanockiego. W 1523 r. osadę ponownie lokowano na prerie niemieckim. Do 1772 r. w Tyrawie Solnej wydobywano solanki i stąd pochodzi drugi człon nazwy wsi, który pojawił się w aktach sanockich w 1435 r. jako Thirava Salis. W XVII w. istniał tutaj zameczek obronny – „fortalitium”. Miejscowość kilkakrotnie była niszczona przez przemarsze polskich i obcych wojsk (1648 r., 1656 r., 11670 r.). Po I rozbiorze Polski miejscowość stała się własnością rządu austriackiego. Następnie znalazła się w rękach prywatnych właścicieli. W 1868 r. nabyła ją firma Zimindt i Kirchmayer. Później przejęło ją Towarzystwo Produktów Leśnych w Wiedniu. W 1890 r. wieś kupili Nowakowie i w posiadaniu tej rodziny Tyrawa Solna znajdowała się do wybuchu II wojny światowej.

Wiadomo, że w 1523 r. w miejscowości istniała parafia prawosławna. W 1676 r. król Jan III Sobieski wydał dokument, który potwierdzał prawa i przywileje popostwa osady. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela powstała w 1837 roku. Od lat 90. XX wieku służyła zarówno grekokatolikom jak i katolikom. Dzisiaj świątynia pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

W Tyrawie Solnej na uwagę zasługują: dwie murowane kapliczki z XIX w. (przy drodze do Siemuszowej), kilka krzyży przydrożnych oraz stary cmentarz greckokatolicki z kamiennymi krzyżami nagrobnymi przy spacerowym „Szlaku Ikon”.

tyrawa

tyrawa1 tyrawa2 tyrawa3 tyrawa4