Poświęcenie pomnika Jagiełły w Mrzygłodzie

11.07.2010 odbyła się w Mrzygłodzie podniosła uroczystość odsłonięcia, i poświęcenia pomnika Władysława Jagiełły, w miejscu zbudzonego przez Niemców w czasie okupacji, rękami Żydów przywiezionych w tym celu z Sanoka.

Wyjście procesji z kościoła.

Wyjście procesji z kościoła.

W 1960 roku byłem świadkiem odsłonięcia pomnika króla, ale od początku ten monument budził kontrowersje, dotyczące podobizny i proporcji postaci króla – pomnik był nieudany. Został on ustawiony na placu obok szkoły, którego ona otrzymała imię.

Widok pomnika przed odsłonięciem.

Widok pomnika przed odsłonięciem.

Dzień 11 lipca br. Był jakby powrotem do wspaniałej uroczystości w 1910 roku (500-lecie bitwy pod Grunwaldem), kiedy to w Galicji odsłonięto dwa pomniki króla – w Krakowie i… w Mrzygłodzie. Poświęcenia nowego pomnika dokonał arcybiskup Archidiecezji Przemyskiej – Józef Michalik w obecności duchowieństwa, oficjeli, bardzo dużej ilości parafian i gości (także z zagranicy). Temu doniosłemu wydarzeniu towarzyszyła orkiestra wojskowa, która odegrała hymn narodowy. Miał miejsce także apel poległych i salwa honorowa Kompanii Wojska Polskiego.

 

Widok pomnika po odsłonięciu.

Widok pomnika po odsłonięciu.

Odbyła się także uroczysta msza św. z procesją, poświęcono nowy ołtarz oraz odnowiony kościół parafialny. Uroczystości były bardzo podniosłe, z dużym zaangażowanie ludności „miasteczka” i okolic. Było ogromne wzruszenie, które widziałem także na twarzach osób, dawno nie spotkanych przeze mnie.

Umiejscowienie starego pomnika (przed szkołą).

Umiejscowienie starego pomnika (przed szkołą).