W dziale Historia przedstawiamy dwa nowe artykuły

W dziale Historia przedstawiamy dwa nowe artykuły: „Niezwykła historia rodu Biegów”, oraz „Osoby pełniące funkcje publiczne, wykonujące różne zawody, sanockich mieszczan o nazwiskach wstępujących w Dębnej”.