Odpust w Mrzygłodzie

W dniu 15.07.2011 o godzinie 11.00 w obecności wielu duchownych była koncelebrowana msza święta z okazji dorocznego odpustu parafii Mrzygłód pod wezwaniem Rozesłania Apostołów. Choć zdjęcia dla parafian żyjących w Mrzygłodzie, czy w Dębnej nie mają takiego znaczenia, to dla osób pochodzących z tej parafii, a rozsianych po kraju i za granicą, obejrzenie ich może być dużą radością.

tekst i zdjęcia: Pa-Rysz