Wiersz o Dębnej

Okazuje się, że Dębna piękna i urocza stała się tematem wiersza. Jest to zaszczyt dla naszej miejscowości. Autorką utworu jest Monika Nika Monos z domu Wisłocka.

WIATR ZNAD SANU

Z której nie zerknę strony, Boże

Tam ona jawi się dziełem Twoim

Zachwyty dzielę, tęsknotę mnożę

Powiedzieć muszę ludziom o niej

 

Wcale nie duża, choć serc tam wiele

Z Sanoka droga raczej kręta

Prowadzi wzdłuż Sanu, gdzie płynie nadzieja

Ona po prostej, nie po zakrętach

 

Wioska, co nazwę nosi-Dębna

Od drzew dębowych zrodzona

Pasmami gór czule objęta

W dolinie życie tętni, by ona

Mogła Ci Boże za nią dziękować

Dziękuję i ja, zanim skonam

 

Z której nie zerknę strony Boże

W swoje ramiona ją tulę

W lasach obfitość darów mnożysz

Pozwalasz ludziom przetrwać burze

Ludzie tam twardzi, pełni humoru

Szczery śmiech nad doliną

Chłopak za rękę po Sanie brodzi

Z piękną dębniańską dziewczyną

 

Niech San też niesie, hen daleko

Że Dębna to niezwykła kraina

Zewsząd otacza ją płaszcz zieleni

A wiatr znad Sanu życzliwością spina

 

12 kwietnia 2024 r.