KS San Mrzygłód

Andrzej Siwik jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów reaktywacji klubu piłkarskiego w Mrzygłodzie. San wrócił do rozgrywek w podokręgu Krosno w sezonie 2021/2022.

W 2021 r. został założony klub piłkarski „KS San Mrzygłód”. Prezesem klubu został Paweł Husak, w drużynie znalazło się też dwóch piłkarzy z Dębnej.  Jednak historia tej dyscypliny sportowej w naszej okolicy jest o wiele dłuższa i barwniejsza. Entuzjastą piłki był Eugeniusz Krzanowski. Na zdjęciu nr 1 widzimy go jako kapitana drużyny. Kolejnymi na zdjęciu są; M. Popie (drugi), B. Stróżowski (trzeci) oraz M. Kiczorowski (piąty). Zdjęcie zostało zrobione na początku lat pięćdziesiątych.

Na drugim zdjęciu jest podane niepełne nazwisko bardzo dobrego piłkarza, zamiast S. Barła powinno być S. Baryła, który ożenił się na Dębnej z H. Paszkiewicz.

Trzecie zdjęcie jest nieco późniejsze. Tu ode mnie są starsi tylko W. Dąbrowski i S. Rudnicki, którzy byli podporą klubu przez ponad 10 lat.

Opracował: Pa-rysz