Wesołego Alleluja 2014

Zdjęcia z uroczystości Niedzieli Palmowej i jarmarku na Rynku Galicyjskim w Skansenie, wystawy okolicznościowej w Domu Górnika oraz symbolicznego Grobu Chrystusa w Kościele Parafialnym w Mrzygłodzie.

tekst i zdjęcia: Pa-Rysz