Modernizacja Domu Wiejskiego w Dębnej

Zdjęcia pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych wykonanych w Domu Ludowym. W najbliższym czasie zostanie wykonana zewnętrzna termomodernizacja budynku. Sołtys i Rada Sołecka ma gotowe plany związane z przebudową wraz z powiększeniem Sali głównej, która zostanie diametralnie unowocześniona.

Pa-Rysz