Odpust w Międzybródziu

Międzybródź jest najmniejszą miejscowością Gminy Sanok, ale takie uroczystości jak odpust czy spotkania ekumeniczne gromadzą miłośników i sympatyków  pięknie położonej cerkiewki – obecnie kościółka parafii Trepcza.

27.05.2018 r., odbyła się uroczystość  odpustu Trójcy Świętej, połączonego z poświęceniem odnowionego ołtarza bocznego pod tym samym wezwaniem.

Po południu odbyła się prelekcja na temat: Znaczenie Trójcy Świętej w kościołach wschodnich oraz w rzymskokatolickim. Był to dobry czas, aby przedstawić ogrom prac związanych z renowacją wnętrza. Prelekcja oraz poświęcenie ołtarza były okazją do modlitwy ekumenicznej proboszczów 4 kościołów działających w gminie.

Następnie odbył się piknik połączony z koncertem p. Dzioka, degustacją swojskiego jadła. Całkowitym zaskoczeniem była wizytacja Straży Szlacheckiej przybyłej z jarmarku odbywającego się w Skansenie.

Pa-rysz