Odsłonięcie Słupa Pamięci świadczącego o historii Mrzygłodu i okolic

Poświęcenia słupa dokonał proboszcz parafii Mrzygłód, ks. Paweł Pelc, a odsłonięcia najstarszy mieszkaniec Mrzygłodu – p. Stanisław Biega. Pan Stanisław urodził się w 1920 r., i był kiedyś kościelnym w miejscowym kościele.

Słup postawiono na dziedzińcu kościoła, a na tablicach drzeworytu przedstawiona jest skrócona wersja historii regionu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Św., następnie odśpiewano Hymn Narodowy, była to bardzo doniosła chwila. Po Hymnie odbył się przepiękny spektakl słowno – muzyczny wykonany przez dzieci i młodzież szkolną. Głównym tematem części artystycznej były rozbiory i odzyskanie niepodległości przez Polskę, upamiętniając w ten sposób 100 rocznicę tego wydarzenia.

Uroczystość zakończono poczęstunkiem w Sali Wiejskiego Domu Kultury.

Ulotka z uroczystości odsłonięcia:

Jeszcze jedna fotka związana z jubileuszem „100-lecia Państwa Polskiego”.

Widoczna w tle budowla to cerkiewka z 1901 roku – obecnie filia kościoła katolickiego parafii Trepcza. Pierwszy po prawej dyrektor MBL Sanok p. Ginalski z żoną, pierwszy od lewej opiekun – kościelny M. Bojeczko. W środkowej części w długiej albie proboszcz ks. Rymarowicz.

Archiwalne zdjęcia Sanoka i okolic w okresie odzyskania niepodległości

Anons prasowy dotyczący wyzwolenia Sanoka.


Historyczna, ironiczna, klepsydra z 1918 r.

 


Naczelnik Piłsudski z Kazimierzem Świtalskim, sanoczaninem, premierem rządu, marszałkiem Sejmu i wicemarszałkiem Senatu. Mało znany w Sanoku, niedoceniany.


Fotografia z rynku w Mrzygłodzie 1926 r.


Przeprawa promowa między Mrzygłodem, a Tyrawą Solną, 1926


Pomnik Tadeusza Kościuszki na pl.Św. Jana w Sanoku


 

Targ bydła, ulica Jasna w Sanoku

 

Pa-rysz