Początki szkolnictwa w Dębnej

Przedstawiamy własnoręczne podpisy dzieci Szkoły Powszechnej w Dębnej z 1926 r. Podpisy były zebrane w ramach akcji „ Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu”.

W okresie międzywojennym z okazji 150 rocznicy z inicjatywy prezesa Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Leopolda Kotnowskiego zawiązano komitet „4 lipca”. Polacy chcieli podziękować Stanom Zjednoczonym za rolę jaką odegrali podczas I wojny światowej.

Pod podziękowaniami zbierano podpisy, w tym celu po całym kraju rozesłano puste karty, które po wypełnieniu odsyłano do komitetu. Zgromadzono 5,5 miliona podpisów, na 30 tysiącach kart, który spięto w 111 księgach.

Jedną z tych 30 000 kart była karta z Dębnej!!!

Składam podziękowania p. Annie Jurek, która pierwsza natrafiła na te strony.

 

 

Podpisane dzieci są z roczników 1912 – 1919. Nauczycielką była p. Aleksandra Surowiecka, która uczyła na Dębnej przez 30 lat, w starej szkole na „Zagródkach”.

Objaśnienia dotyczące powiązań rodzinnych osób w spisie:

 • Bronisława Kiczorowska – po mężu Michałowska, mama Marysi i Bolka,
 • Maria Fedorczak – po mężu Biega, żona Wojciecha stolarza, córka Wiesi Paszkiewicz,
 • Katarzyna Paszkiewicz – starsza siostra mamy Zygmunta Nowakowskiego,
 • Maria Filipczak – po mężu Biega, mama Broni, Heli i Tadeusza,
 • Karolina Biega – po mężu Nowakowska, matka 4 synów,
 • Wanda Michałkowska – starsza siostra Jasia, po mężu Sroka,
 • Apolonia Lech – po mężu Kluk, mama dwóch córek,
 • Maria Biega –  po mężu Pelc, mama Ali i Lucyny,
 • Maria Biega – mama Romka,
 • Aniela Kopiec – siostra Kazimierza, mieszka w Nowosielcach,
 • Stanisława Krystyńska – po mężu Filipczak, mama Zofii i Gienka,
 • Maria Lech – siostra Apolonii Kluk,
 • Stanisława Nowakowska – siostra Władysława i Jana,
 • Apolonia Kopiec – po mężu Biega, mama Janiny po mężu  Kozłowskiej,
 • Stanisława Kopiec – po mężu Biega, mama Nusi i Krzyśka,
 • Stanisława Biega – po mężu Lech, mama Anny, Marysi i Jana,
 • Anna Filipczak – po mężu Dobrzańska, babcia Krzysztofa,
 • Józefa Fedorczak – po mężu Kilar, babcia Wiesławy, Kazimierza i Tadeusza,
 • Julia Biega – po mężu Soból, mama Marii, Janiny i Stanisława, rodzina mieszka koło Wrocławia,
 • Waleria Biega – siostra mamy Gienia Petryłki, obecnie przebywa we Francji,
 • Jan Nowakowski –  tato Zygmunta, Wisi, Wiesława i Stanisława,
 • Stanisław Biega – mąż Marii Dobrzańskiej,
 • Jan i Stanisław Krupscy –  mieszkali na Chmielnie,
 • Karol Biega – mąż Stanisławy, ojciec Krzysztofa,
 • Jan kopiec – ojciec Zofii i Władysławy,
 • Władysław Pogorzelec – ojciec Tadeusza, Edwarda i Stanisława,
 • Maria Paszkiewicz – po mężu Szczepek mama Jasi Folty,
 • Maria Fedorczak – znana jako „Marynia”,
 • Maria Dobrzańska –  żona Stanisława Biegi,
 • Jan Kiczorowski – ojciec Danuty i Janiny,
 • Jan i Michał Łakusowie – bracia mojej babci Julii Paszkiewicz,
 • Stanisław Biega – syn z pierwszego małżeństwa Karoliny Paszkiewicz, babci Jana, rodzina mieszka w województwie opolskim,
 • Józef Paszkiewicz – brat mamy Zygmunta Nowakowskiego, zginął na wschodzie w czasie wojny,
 • Stanisław Paszkiewicz – brat mamy Jasi, Wisi i Gieni,
 • Antoni Krystyński  – pierwszy mąż p. Stasi (sklepowa), ojciec Nusi po mężu Szczudlik,
 • Józef Kopiec – wujek Zofii i Władysławy, mieszka w Bykowcach.

Nie rozpoznałem rodzin kilku nazwisk, dzieci podpisanych na liście uczniów.

 

Opracował: Pa-rysz