Skansen Sanok

Zapraszamy do pooglądania zdjęć ze Skansenu – były one wykonane jesienią ubiegłego roku. Zobaczymy m.in. półziemianki (kopie) sektora archeologicznego – drewniane ich fragmenty odkrył archeolog dyrektor Ginalski obok wzgórza Horodne (Fajka) w Trepczy.

Są także zdjęcia domu z Tyrawy Solnej („Wystawy”), gdzie mieszkało rodzeństwo Z. Nowakowskiego, kapliczki i karczmy z Lisznej oraz łódki – czółna z Dębnej. Ten eksponat podarował K. Dobrzański – była ona w gospodarstwie jego pradziadka Filipczaka.

Opracował: Pa-Rysz.


Nowe zdjęcia (14.05.2018 r.)  

Zdjęcia wykonał: Pa-Rysz.