Spotkanie opłatkowe w Domu wiejskim Dębna

Z wielką radością przedstawiamy zdjęcia wykonane na spotkaniu opłatkowym w Domu wiejskim Dębna, zorganizowanym przez sołtysa wsi oraz Radę Parafialną.

Uroczystość powiązana z zabawą taneczną otwiera nowy etap, po remoncie generalnym Sali głównej i pomieszczeń gospodarczych.

Dziękuję bardzo Pawłowi Husakowi, sołtysowi wsi Dębna za udostępnienie zdjęć.

Pa -rysz