Wizytacja parafii Mrzygłód przez Jego Ekscelencję ks. bp. Stanisława Jamrozka, który odwiedził również kościół w Dębnej

Podczas wizytacji w kościele na Dębnej, ks. biskup uczestniczył w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo miało charakter bardzo podniosły i uroczysty. W czasie nabożeństwa bp. wygłosił kazanie pasyjne i poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej, które ozdabiają kościół. Stacje zostały ufundowane przez mieszkańców lub osoby związane z Dębną.

W luźnej rozmowie, po nabożeństwie, ks. biskup wyraził ogromne zadowolenie z ofiarności mieszkańców.

Przedstawiamy zdjęcia z tej uroczystości, oraz zdjęcia ołtarza głównego i ambonki – to ostatni etap modernizacji ołtarza.

Jednym z elementów wizytacji biskupa było bierzmowanie uczniów należących do Parafii Mrzygłód.

Ważnym elementem w życiu wsi jest renowacja i remont Wiejskiego Domu Kultury, który obecnie prezentuje się pięknie i jest ozdobą. Niestety konieczny jest jeszcze remont dachu, który zostanie przeprowadzony w najbliższym czasie.

 

Autorami zdjęć są: sołtys Paweł Husak oraz Pa –rysz. Dziękujemy za zdjęcia Szkole Podstawowej w Mrzygłodzie.
Opracował: Pa-rysz