Życiorys Romana Biegi

Moja edukacja i praca…

Urodziłem się dnia 8 września 1923 roku, w Dębnej, woj. lwowskie. Rodzice moi Wojciech Biega i Ludwika (z domu Sabat) byli rolnikami. W latach 1929 do 1936 uczęszczałem do Powszechnej Szkoły w Dębnej. Od 1936 do 1942 roku pracowałem na gospodarce przy rodzicach w Dębnej.

Na zdjęciu Roman Biega - rok 1942

Na zdjęciu Roman Biega – rok 1942

W styczniu 1943 roku zostałem wywieziony na prace przymusowe do Prokocimia koło Krakowa i tam pracowałem 12 miesięcy. Od grudnia 1943 roku do października 1944 roku pracowałem na gospodarce przy rodzicach w Dębnej. W październiku 1944 roku zostałem przyjęty do Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Sanoku, gdzie ukończyłem 4 klasy (tzw. mała matura). We wrześniu 1946 roku zostałem przyjęty do Liceum Handlowego w Sanoku. W czerwcu 1947 roku po ukończeniu 2 klas złożyłem egzamin dojrzałości (tzw. duża matura). Od czerwca do listopada 1947 roku pracowałem na gospodarce przy rodzicach w Dębnej.

Dnia 1 listopada 1947 roku podjąłem pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bykowcach na stanowisku księgowego. Od 15 marca 1949 roku do 30 kwietnia 1949 roku odbywałem ćwiczenia wojskowe w WKR w Sanoku. W kwietniu 1949 roku zostałem zwolniony z pracy w PGR w Bykowcach na własne żądanie. Dnia 1 maja 1949 roku zostałem przyjęty do pracy w Delegaturze Centrali Mięsnej w Sanoku na stanowisko referenta handlowego.

W 1949 r. zawarłem związek małżeński.

fot7

We wrześniu 1951 roku zostałem zwolniony na własne żądanie z pracy w Centrali Mięsnej. W listopadzie tegoż roku rozpocząłem pracę w Przedsiębiorstwie Jajczarskim w Sanoku na stanowisku księgowego a następnie zastępcy głównego księgowego (pracowałem tam do 30 kwietnia 1962 roku).

Obok moje zdjęcie z roku 1963.

Obok moje zdjęcie z roku 1963.

W 1961 roku ukończyłem półtoraroczny zaoczny kurs rachunkowości i analizy działalności przedsiębiorstw przemysłowych w Warszawie. W dniu 1 maja 1962 roku, za porozumieniem przedsiębiorstw podjąłem pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego o/ w Sanoku na stanowisku głównego księgowego i na tym stanowisku pracowałem do grudnia 1972 roku. Od stycznia 1973 roku do czerwca 1976 roku, w wyniku reorganizacji handlu zajmowałem stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych, gł. Księgowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego o/w Sanoku. W wyniku reorganizacji handlu przeprowadzonej w czerwcu 1976 roku przeniesiony zostałem z dniem 1 lipca 1976 roku na stanowisko kierownika Działu Planowania Sprawozdawczości i Analiz w „Społem” Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców, Oddział Handlu w Krośnie, Zespół Magazynów w Sanoku. W latach 1977 do 1981 pracowałem jako główny księgowy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Dobroczyńcami, którzy kształtowali moje życie była moja rodzina: Tato Wojciech i Mama Ludwika, Dziadzio Józef i Babcia Karolina. Rodzina moja była katolicka i patriotyczna. Dziadzio Józef był zwolennikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W okresie okupacji, dobroczyńcami, którzy decydująco wpłynęli na moje życie i edukację były profesorki – siostry Maria i Stefania Rady, które z narażeniem życia prowadziły tajne nauczanie w szkole w Dębnej. Pod ich opieką przygotowywałem się do szkoły średniej. Nieodżałowana pani profesor Maria Rady za swoją działalność dla Polski została aresztowana w latach 50-tych i skazana przez ówczesny rząd prosowiecki PRL na 10 lat ciężkiego więzienia.

Mam ogromną wdzięczność dozgonną dla moich Dobroczyńców i modlę się za nich.

Zdjęcia zachowane z młodzieńczych moich lat …

Zdjęcie z roku 1937: u dołu od lewej, drugi z kolei to ja (miałem wówczas lat 14), wyżej zaraz za mną stoi mój kuzyn Józef Paszkiewicz.

Zdjęcie z roku 1937: u dołu od lewej, drugi z kolei to ja (miałem wówczas lat 14), wyżej zaraz za mną stoi mój kuzyn Józef Paszkiewicz.

Zdjęcie pochodzi z roku 1943: od lewej Eugeniusz Paszkiewicz i Roman Biega.

Zdjęcie pochodzi z roku 1943: od lewej Eugeniusz Paszkiewicz i Roman Biega.

.. i te bardziej współczesne…

Zdjęcie z roku 2012: Szczęśliwi pradziadkowie - Ja wraz z moją żoną Zofią i najmłodszą prawnusią Kasią.

Zdjęcie z roku 2012: Szczęśliwi pradziadkowie – Ja wraz z moją żoną Zofią i najmłodszą prawnusią Kasią.

Zdjęcie z września 2013 r. – Ja razem z moją prawnusią Karolinką.

Zdjęcie z września 2013 r. – Ja razem z moją prawnusią Karolinką.

Zdjęcie z września 2013 roku: Moje 90-te urodziny, razem z córką, wnuczkami i prawnuczką.

Zdjęcie z września 2013 roku: Moje 90-te urodziny, razem z córką, wnuczkami i prawnuczką.

Serdecznie dziękuję panu Romanowi Biedze za bardzo ciekawe wspomnienia i pozwolenie na udostępnienie ich na stronie.

Pa-Rysz