Kopia Synagogi z Połańca oddana w skansenie Sanok

Synagoga z XVIII w. została spalona podczas okupacji, jak i wszystkie inne drewniane synagogi. Wg zachowanej dokumentacji, wiernie odtworzono jej kopię i jest do zwiedzania. Dlaczego piszemy o tym na stronie Dębnej? Na fotografii 135/216 w dziale POWRÓT DO DAWNYCH LAT jest zdjęcie szkolne, gdzie jest czworo dzieci pochodzenia żydowskiego rodzin, które mieszkały w Dębnej, a w Mrzygłodzie było tych osób kilkadziesiąt – znajdowała się tam także drewniana synagoga.

Opracował: Pa-Rysz