Obchody uroczystości 380-lecia istnienia szkolnictwa w Mrzygłodzie

Przedstawiamy zdjęcia obchodów uroczystości 380-lecia istnienia szkolnictwa w Mrzygłodzie.

Dla nas starszych, urodzonych przed 1953 r., była to nasza mała „Alma mater”, gdzie uczęszczaliśmy do szkoły rejonowej  – także dzieci z Dębnej i Hłomczy. Np. 1961 dziatwy szkolnej było ponad 110, a moja 6 klasa liczyła 18 uczniów, w szkole uczyło wówczas 5 nauczycielek. Były to panie: p. Kiczorowska (kierowniczka), p. Żyglewicz, p. Król, p. Starościak, p. Sobolak.

Mrzygłód – miasto, siedziba Starostwa Niegrodowego, stosunkowo wcześnie posiadała szkołę. Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 1638 r. i dotyczy wizytacji biskupiej. Pierwszy nauczyciel p. Kaszuba jest pochowany pod posadzką kościoła parafialnego.

Przedstawiamy okolicznościowy medal związany z 380-lecia szkolnictwa w Mrzygłodzie oraz ze stuleciem odzyskania niepodległości Polski. Medal wykonał mincerz z Sanoka – Andrzej Budzicki.

 

Dziękuję p. Annie Tymoczko, p. dyrektor szkoły, za udostępnienie zdjęć z uroczystości jubileuszu szkoły.

Opracował: Pa-rysz