Kościół parafialny w Mrzygłodzie

kosciolPodstawowe wiadomości, wagę istnienia parafii opisano w innym artykule. Przypomnę tylko o dużym krzyżu XVI wieku z rzeźbą Chrystusa, eksponowanym w Sanockim Zamku.

Kościół ulegał zniszczeniom i modernizacji, ale pewne elementy ze średniowiecza istnieją. Są to: przypory (szkarpy) zewnętrzne, zarys okna i drzwi, uwidoczniony w tynku z prawej strony, czy też prezbiterium o sklepieniu kolebkowo-gwieździstym. Powtarzana przez kilka wieków legenda (XVII wiek) o zamurowaniu bardzo cennej monstrancji w murze kościoła przed najazdem Tatarów nie potwierdziła się. Na początku XX wieku obstukiwano mury, monstrancji nie wykryto, choć jej wmurowania wykluczyć nie można.

W 1846 roku ilość parafian w poszczególnych miejscowościach była następująca:
Mrzygłód 340 osób
Liszna 340 osób
Dębna 260 osób
Dobra 120 osób
Siemuszowa 84 osoby
Tyrawa Solna 64 osoby
Ulucz 64 osoby
Hłomcza 10 osób.

Ilość parafian jest o tyle myląca, że tylko dwie wioski były czysto polskie, tj. Dębna i Liszna, a większość (z 13) w parafii zamieszkiwała ludność mieszana. Byli to Rusini, ale np. w Mrzygłodzie także większa ilość Żydów.
W 1912 roku na ogólną liczbę 888 osób w Mrzygłodzie mieszkało 600 Polaków, 148 Żydów i 140 Rusinów.

Pochowani pod posadzką kościoła:
Jan Kaszuba – nauczyciel 1667r.
Niedzielski – ksiądz 1746r.
Boratyński – konfederat barski 1792r.
Oraz panie: Burzyńska, Dudyńska, Kikowicz i Wisłodzka – żona dziedzica Siemuszowej.

Pisząc o kościele, wspomnę tylko o księdzu Krystyńskim, pochodzącym z Dębnej, wikariuszu parafii Zarszyn, tam też pochowanym – przez wiele lat był wychowawcą duchowym dzieci i młodzieży.

Opracowano na podstawie pamiętnika księdza Józefa Michałkowskiego „Mrzygłód – Wolne Królewskie Miasteczko w Ziemi Sanockiej” z 1912 roku.

Dodatkowo prezentujemy krzyż z tego kościoła, pochodzący z XVI wieku, aktualnie eksponowany na zamku w Sanoku. Pod nim znajduje się zabytkowa chrzcielnica, odkopana na Placu Św. Michała w Sanoku, również pochodząca z XVI wieku.

autor: Pa-Rysz