Nazwiska mieszczan w Mrzygłodzie

Powszechne mniemanie, ze mrzygłodzcy mieszczanie to szlachta to nobilitujące, ale nie do końca prawdziwe. Zdania historyków współczesnych są przeciwstawne, a niektóre dość radykalne np. że w Polsce w ogóle nie było klasy mieszczan. To, że ktoś mieszkał w Tyrawie Królewskiej, która była miasteczkiem nie czyni go automatycznie mieszczaninem, bo i dzisiaj wyobrażamy sobie duży areał pól uprawnych wokół miejscowości, gdzie mieszkańcy trudnili się rolnictwem.

Rzemiosło było czasem jakby dodatkiem do podstawowego zajęcia, jakim było rolnictwo. Natomiast na pewno zatrudniano szlachtę, która pełniła różne funckje kancelaryjne i osiedlała się w miejscu pracy.

Część wymienionych nazwisk może być pochodzenia szlacheckiego.
W XVII wieku spotykamy nazwiska:
Paszkiewicz, Biega, Mazurkiewicz, Bukowski, Rudnicki, Lachiewicz, Żywicki, Mandzelowski, Łomiński, Wolwowicz, Dąbrowski, Makarski, Sokołowski.

W XVIII wieku spotykamy natomiast nazwiska:
Dobrzański, Kiczorowski, Michałkowski, Krystyński, Adamowicz, Jarecki, Kapustyński, Chodkowski, Głuszkiewicz, Chrzanowski, Stróżowski, Żyglewicz.

Opracowano na podstawie pamiętnika księdza Józefa Michałkowskiego „Mrzygłód – Wolne Królewskie Miasteczko w Ziemi Sanockiej” z 1912 roku.

autor: Pa-Rysz