Władczynie związane z Ziemią Sanocką

W poniższym artykule przedstawiamy cztery królowe Korony Polskiej, carową Rosji oraz cesarzową Austro-Węgier, związane z Sanockim Zamkiem.

Obraz Kronbacha – widok Sanoka.

Rysował Napoleon Orda – widok sanockiego zamku.

W Sanoku 2 maja 1417 roku Jagiełło poślubił Elżbietę Granowską z Pileckich – ślubu udzielił biskup Lwowa – Jan Rzeszowski. Przyjęcie weselne odbyło się na zamku Sobień. Była to rodowa siedziba rodu Kmitów.

Młodziutka Sońka „księżniczka litewska wiary ruskiej” w Nowogródku 1422 roku wyszła za mąż za króla Władysława Jagiełłę. Po śmierci Króla wyprawą wdowią stał się Zamek Sanocki wraz z dochodami starostwa. Przebywała tu z przerwami 26 lat, przyczyniając się do świetności miasta i regionu.

Drugą żoną Zygmunta Starego została królowa Bona. Dbała o dobra królewskie (także Sanok) i jej sumptem ochmistrz Wolski będący także starostą sanockim wybudował zamek, którego główna bryła i niektóre elementy zostały do obecnych czasów.

Izabela Jagiellonka była córką Bony i Zygmunta Starego. Jako królowa Węgier nosiła nazwisko Zapolya. Podczas walk na Węgrzech przez około 5 lat przebywała na zamku sanockim wraz z synem Janem. Następnie panowała z nim w części Węgiel pod zwierzchnictwem Imperium Osmańskiego.

Z Ziemią Sanocką związana była Maryna – carowa Rosji. Była córką starosty sanockiego – Jerzego Mniszcha. Wyszła za mąż na Kremlu za Dymitra I Samozwańca. Panowali krótko, a cała intryga dynastyczna (była także carową II Samozwańca) zakończyła się tragicznie.

Ze względów sentymentalnych wspominamy także cesarzową Elżbietę – żonę Franciszka Józefa I. Galicja była częścią składową Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Popularna Sissi wsiadała na statek wycieczkowy w Genewie – została zaatakowała przez anarchistę włoskiego „zaostrzonym pilnikiem”. Nie przeżyła ataku. W „Sanowagu” (poprzedniczka SFA) przez trzy dni pracownicy dobrowolnie wykonując prace zbudowali wagon salonkę celem przewiezienia ciała z Genewy do Wiednia.


Opracowano na podstawie artykule Tygodniku Sanockim z 29.09.2017 oraz z wiadomości historycznych z różnych źródeł.

Opracował: Pa-Rysz.