Wykaz gruntów i ich właścicieli w Dębnej w 1784r.

Przedstawiamy kopię obmiaru gruntów ornych, pastwisk i łąk Dębnej oraz szacunki uzysku zboża, czy siana. Obmiaru dokonano w 1784 roku (12 lat po pierwszym zaborze), kiedy tereny później zwane Galicją, zostały zajęte przez Cesarstwo Habsburgów. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów panował jeszcze król Stanisław August Poniatowski (do 1795 roku).

Na pierwszej stronie widzimy słowo „Cyrkuł”, to coś więcej niż dziś powiat, a „Państwo Uluckie” to nazwa tzw. klucza ziem – nazwa krótkotrwała w dziejach, a bardziej znana nazwa to klucz mrzygłodzki ziem królewskich.

Niwa to nazwa geograficzna umiejscowienia parceli. Wtedy w Dębnej było trzy Niwy:
I Niwa – Ogrody
II Niwa – pierwsze pole Rzyki
– drugie pole Gury
III Niwa – Błonie

Co do nazwisk mamy to znane nam: Michałkowski, Biega, Pogorzelec, Krystyński (Krzystyński), Paszkiewicz, Kiczorowski (Kiczurowski) oraz Baran, co dla mnie nie jest zaskoczeniem, bo mój pradziadek z Lisznej miał korzenie w Dębnej, a np. przyrodni brat i siostra Krzysi Łuczka mieli ojca i jego czworo rodzeństwa o tym nazwisku.

Od nazwiska Filip powstało najprawdopodobniej nazwisko Filipczak.
Mazur – nazwisko w Raczkowej – obecnie nieistniejący dom najbliżej Dębnej.
Nazwiska Kołodziej oraz Kowal mogą być opisem wykonywania przez nich pracy.
Są jeszcze nazwiska Adamowicz (Mrzygłód) oraz Wiśniowski – nazwisko w Sanoku.

„Arendarskie pola” – pola w dzierżawie – dawniej królewszczyzna, tu już „cesarskie”, prawdopodobnie mały majątek ziemski.

Wyrażam wdzięczność p. L. Puchale (Biblioteka Miejska w Sanoku) oraz Janowi Paszkiewiczowi (PCPR) za ułatwienie przedstawienia tej publikacji, która ze względu na przestrzeń czasową jest bardzo cenna.

Opracowanie: Pa-Rysz